Kohal olid koolid: Keila Kool, Keila Ühisgümnaasium, Laagri Kool, Lagedi Kool, Lehola Kool, Loksa Gümnaasium, Loo Keskkool, Muraste Kool, Paldiski Põhikool, Paldiski Vene Põhikool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Saku Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Turba Gümnaasium, Vasalemma Põhikool, Ääsmäe Põhikool.

Päevakava
10.00-10.30 Saabumine
10.30-10.45 Tervitamine, tutvumine (15 min)
10.45-11.15 Harju maavalitsus jagab infot (30 min) (Piret Hiisjärv ja Maris Liiders)
11.15-12.30 HTM jagab informatsiooni oma mõtetest seoses muudatustega hariduses (1h ja 15 min) (Maie Kitsing)
12.30-13.00 Söömine (30 min)
13.00-13.20 Tutvumine majaga (20 min)
13.20-14.20 Rajaleidja tutvustab ennast ja oma teenuseid (60 min) (Urve Sellenberg ja Liis Mäeots ja Anu Pärn)
14.20-14.40 Kokkuvõtted ja kokkulepped järgmisteks kordadeks (20 min)

Võimalikeks järgmisteks teemadeks pakuti välja:
 • Koolikiusamine. Kiusamise vastu suunatud tegevused koolis
 • Pädevusepõhise õppekava rakendamise küsimustik
 • Väljundipõhine õpe – üldpädevused, lõiming
 • Kaasav õpe
 • Andekas õpilane koolis. Õpiväljundid andekatele lastele
 • Väikeklassis õpetavate õpetajate toetamine: kovisioonid, supervisioonid, süsteemne koolitus – võiks olla riiklikul tasandil ettekujutus kuidas teemaga tegeleda. Väikeklassi õpetamine III kooliastmes- õppekorraldus. Väikeklass ja õpiraskustega õpilaste klass (I, II kooliaste) – õppekorraldus, seadusandlus
 • HEV õpilaste dokumentatsioon koolis. HEV õpilaste kooli lõpetamisega seonduvad teemad. HEV õpilastega seonduv seadusandlus (I kooliaste)
 • LÕK-i laps tunnis tavaklassis
 • Uudised ja muudatused haridusvaldkonnas. Mis toimub reaalselt koolivõrguga lähema 10 aasta jooksul. Harjumaa koolivõrgustik
 • Teavet muutuste kohta seoses hindamisega. Ennekõike teavet, millal plaanitakse loobuda õppekavas sõnastusest, kus õpitulemused peavad olema konverditavad 5palli süsteemi
 • Tasemetööd ja riigieksamid. Elektroonilised tasemetööd, põhikooli- ja gümnaasiumieksamid
 • Muudatused EHIS-es
 • Laupäeval toimuvad olümpiaadide piirkonna voorud
 • Sõnalised hinnangud 1.-2.kooliastmes
 • Õpetajate motiveerimine; läbipõlemise sündroom
 • Õppejuhtide ootused Rajaleidja keskustele
 • Kooli koostöö erinevate ettevõtete ja asutustega
 • Erinevad kogemused loovtööde, uurimistööde, praktiliste tööde korraldamisel
 • Sisehindamise teema

 

Failid:

Haridus- ja Teadusministeerium. Maie Kitsing

Rajaleidja Urve Sellenberg, Liis Mäeots ja Anu Pärn

Rajaleidja_ja_Tootukassa_karjaariteenuste_menuu

Küsimustik