Harjumaa ja Pärnu õppealajuhatajad on ühiskohtumises kokkuleppinud teineteise töövarjutamise. Et õppealajuhatajal oleks võimalus minna teise maakonna kolleegi juurde ning õppida, kogeda teist kooli ning näha sealseid kitsaskohti ning arenguvõimalusi/ mure lahendusi.

Harjumaal on all järgnevad õppealajuhatajad heal meelel valmis vastuvõtma töövarjutajaid. Leidke endale sobiv ja võtke ühendust. Me ootame uusi kohtumisi põnevusega!

 

 

Katrin Piiriselg (katrin.piiriselg@peetri.edu.ee)
Peetri Lasteaed- Põhikool on 2009 õppetööga alustanud asutus, kus õpib 840 õpilast ning neid õpetab 78 õpetajat. I kooliastmes õpetame osaliselt üldõpetuse põhimõtetega, 6.klassis on 4ndat aastat lõimitud ainekava (ideest teostuseni, ajalugu, draamaõpetus), sellest õppeaastast on täielikult muutunud käsitöö/kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse ainekava, mis kannab nüüd nimetust ideest teostuseni ning kus õpivad segagrupid 8 nädalaste kursuste kaupa.
Alates 2.klassist õpetame inglise keelt ning 5.klassis lisanduvad vene ja hispaania keel. Draamaõpetus on 1.-6.klassis ning tantsuõpetus 1.-9.klassis.
Koolis on 5ndat õppeaastat kasutusel Liider Minus Endas programm, min baseerub S.Covey Efektiivse inimese 7 harjumuse põhimõtetel.
Hindamisest: 1.-5.klassis toimub kujundav hindamine, 6.-9.klassis on hindamisel kasutusel tähtsüsteem ning loovainetes on mitteeeristav hindamine. Kasutusel on õpinguraamatud kooliastme kohta. Suurt tähelepanu pöörame alates 1.klassist õpilase eneseanalüüsi arendamisoskusele.
Koolis on 2 õppejuhti. Marelle on õppinud klassiõpetajaks. Ta töötab meie koolis algusest peale ning nüüd teist aastat 1.-5.klasside õppejuht. Katrin on on õppinud ka klassiõpetajaks, Peetri koolis töötab algusest peale õppejuhina, nüüd 6.-9.klasside õppejuht.

 

Marelle Lepik (marelle.lepik@peetri.edu.ee)
Peetri Lasteaed- Põhikool on 2009 õppetööga alustanud asutus, kus õpib 840 õpilast ning neid õpetab 78 õpetajat. I kooliastmes õpetame osaliselt üldõpetuse põhimõtetega, 6.klassis on 4ndat aastat lõimitud ainekava (ideest teostuseni, ajalugu, draamaõpetus), sellest õppeaastast on täielikult muutunud käsitöö/kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse ainekava, mis kannab nüüd nimetust ideest teostuseni ning kus õpivad segagrupid 8 nädalaste kursuste kaupa.
Alates 2.klassist õpetame inglise keelt ning 5.klassis lisanduvad vene ja hispaania keel. Draamaõpetus on 1.-6.klassis ning tantsuõpetus 1.-9.klassis.
Koolis on 5ndat õppeaastat kasutusel Liider Minus Endas programm, min baseerub S.Covey Efektiivse inimese 7 harjumuse põhimõtetel.
Hindamisest: 1.-5.klassis toimub kujundav hindamine, 6.-9.klassis on hindamisel kasutusel tähtsüsteem ning loovainetes on mitteeeristav hindamine. Kasutusel on õpinguraamatud kooliastme kohta. Suurt tähelepanu pöörame alates 1.klassist õpilase eneseanalüüsi arendamisoskusele.
Koolis on 2 õppejuhti. Marelle on õppinud klassiõpetajaks. Ta töötab meie koolis algusest peale ning nüüd teist aastat 1.-5.klasside õppejuht. Katrin on on õppinud ka klassiõpetajaks, Peetri koolis töötab algusest peale õppejuhina, nüüd 6.-9.klasside õppejuht.

 

Riina Tamm (riina.tamm@pmg.edu.ee)
Linnaosa ainus gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium, on pea 900 õpilasega täistsüklikool, kus u 180 gümnasisti. Kool õpetab majandust alates 1. klassist, gümnaasiumis on õppesuundadeks majandus ja loomeettevõtlus.
Gümnaasiumi õppejuhina töötan Pirital esimest aastat, arendusjuhina teist. Enne seda olin õppejuht Muraste Koolis ja pikka aega erinevatel õpetamise, erivajadustega õpilaste ja andmekogude haldamisega seotud ametikohtadel Tallinna Nõmme Põhikoolis. Poolteist aastat Erasmus+ projektide koordinaatorina on andunud päris hea ülevaate mitmete Euroopa riikide hariduskorraldusest ja andekatega toetamise valdkonnast.

 

Rauno Alev (rauno.alev@kiili.edu.ee)
Lõpetasin aastal 2015 Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialal. Pärast seda asusin kohe tööle Kiili Gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning töötan siin praegugi. Sellest õppeaastast töötan III ja IV kooliastme õppejuhina, kuid annan siiski veel ka keele- ja kirjandustunde.
Kiili Gümnaasium asub Tallinna lähiümbruses, mis tähendab, et meie õpilaste arv on viimase 15 aasta jooksul kiiresti kasvanud. Tõsi küll, gümnaasiumiosa on meil veel küllaltki väike: kokku 77 õpilast. Tegeleme praegu oma n-ö näo otsimisega. Kuna oleme arvult suureks saanud, siis kogukondlik ühtsus on selle võrra nõrgenenud. Proovime oma kooli ühtsustunnet tekitada sellega, et töötame koolile välja oma sümboolikat ning loome parasjagu gümnaasiumisse uut õppekava.

 

Elve Kukk (elve.kukk@kiili.edu.ee)
Olen loonud mitmeid õppematerjale, teinud üldõpetusel põhinevaid ülesandeid EIS-i ja koostööd Eesti Keele Instituudiga. Varem olen töötanud Miina Härma Keskkoolis ja Oru Põhikoolis, samuti maavalitsuses peaspetsialistina. Olen saanud muuhulgas Aasta Õpetaja tiitli ning Johannes Käisi preemia. Täna olen I ja II kooliastme õppejuht.
Kiili Gümnaasium on järjest kasvav täistsükli kool, sellest tulenevalt kimbutab ka ruumipuudus. Kiili Gümnaasium on ka riiklike õppekavamuudatuste piloteerimise töörühmatöös. 2018/2019 õppeaastal hakkas ilmuma Kiili Gümnaasiumis Stuudiumi vahendusel kord kuus elektrooniline koolipere infokiri, mis on kokku pandud meie õpetajate ühistööna. Infokiri ilmub iga kuu viimasel reedel ja kajastab kuu jooksul toimunud sündmusi ning annab ülevaate järgmisel kuul toimuvast

 

Nele Toime (nele.toime@vaidakool.ee)
Töötan Vaida Põhikoolis õppealajuhatajana kolmandat aastat, enne seda töötasin samas kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Olen viimastel aastatel läbinud mitmeid koolitusi seoses kooli digisuuna arendamisega. Samuti osalesin eelmisel õppeaastal õppejuhtide arenguprogrammis. Selle aasta eesmärk on tegeleda koolis õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamisega.
Vaida Põhikool asub Rae vallas. Oleme valla väikseim, kuid hetkel kõige värskema füüsilise keskkonnaga kool. Meil õpib 142 õpilast. Lisaks tavaklassidele on kaks eriklassi ning 1 õpilane õpib ühele õpilasele keskendunud õppevormi alusel.

 

Tiina Savisaar (tiina.savisaar@vaanakool.edu.ee)
Olen hariduselt koorijuht- muusikaõpetaja. Töötanud sellel alal alates 1985. aastast. Lisaks andnud paar aastat kehalist kasvatust ja kunsti, 17 aastat 6-klassilises lasteaed- algkoolis direktor, kes oli nii õppealajuhataja kui ka huvijuht. Puhtalt õppejuhina läheb kolmas aasta Vääna Mõisakoolis, kus õpib hetkel 106 õpilast ja lasteaias käib 30 last. Kooli õpilaste arv suuremaks eriti minna ei saa. Max 110. Kool osaleb (ja on varasemalt osalenud) Erasmuse projektis K1 kuni 2021. aastani ja lisaks K2. meil on vahva noor õpetaja, kes toimetab andekatega Talendipunktis. Selleaastane teema on film. Varasemalt on valminud laste tööna kaks töövihikut mõisa kohta. Kui siia tulla, siis saab neid näha ja ka läbi teha. Tegevus eeldab häid jalavarje, sest see ei ole ainult istumine ja mõtlemine. Meil on sportimiseks avar tall-tõllakuur, tööõpetuse ruum, kus õpetaja valmistas ise riiulid, kuna ruum on nii spetsiifiline, et sinna tavariiulid ei sobi. Kes tuleb, saab ise näha ja kogeda.

 

Eneli Varusk (eneli.varusk@vjk.edu.ee)
Meie kuueklassiline kool asub Harjumaal, Vääna-Jõesuu looduskaunis keskkonnas. Õpilasi on meil 130, õpetajaid 11. Kuna oleme Harjumaa mõistes pigem väikene kool, ei jää kellegi mured märkamata ning rõõm saab mitmekordselt jagatud. Püüame luua õpetajatele head töökeskkonda ning õpilastele head arengukeskkonda.
Meie kooliga tasub tutvuma tulla, kui oled huvitatud väikese kooli eluolust, võimalustest ja piirangutest. Kuna asume looduses, turvalises keskkonnas, on meil pikad õuevahetunnid, mis toimuvad iga ilmaga. Õuevahetundides mängivad õpilased pallimänge, ehitavad onne, turnivad köitel, sõidavad tõukeratastega jne. Rohkem infot õpikeskkonna ja kooli kohta leiate kodulehelt ja kooli Facebook-i leheküljelt. Hea meelega suhtlen ka meili ning telefoni teel.
Mina olen klassiõpetaja taustaga, viimased viis aastat õppejuhi rollis. Kuna töötan õppejuhina väikeses koolis, teen igapäevaselt kõike, mis vaja, et koolipäev kulgeks nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks ladusalt.

 

Anne Kloren (klassiopetus@jyri.edu.ee)
Olen Jüri Gümnaasiumis (1250 õpilast) õppedirektor klassiõpetuse osas (1.-5. klassid; õpilasi 600 ringis), paralleele 5-6, klassiõpetuse osas 4 väikeklassi (täidan oma astmes ka HEV koordinaatori rolli). Õppetöö on kolmes suunas: spordi- ja muusikaklassid, inglise keele klassid, üldklassid. Töötavad klassipõhised pikapäevarühmad. Tähtsustatud on üksteiselt õppimine, eelkõige läbi tundide lühivaatluste ja õpikogukondade töö.

 

Kadi Toomi (aineopetus@jyri.edu.ee)
Jüri Gümnaasium on Harjumaal Tallinna külje all asuv suur munitsipaalkool (umbes 1250 õpilast). Meil on kolm õppedirektorit (1.-5. klassid, 6.-9. klassid ning gümnaasium). Kõik õppedirektorid töötavad ka oma valdkonna HEVKOna. Õppija igakülgseks arendamiseks ja toetamiseks on veel koolis tugikeskus, kus töötavad tugispetsialistid, kellega käib igapäevaselt tihe koostöö. Kooli eripärade ja tugevustena võib välja tuua rahvatantsu ja spordi.
Õppedirektorina JGs töötan alates 2014. aastast. Olen klassiõpetaja/inglise keele õpetaja haridusega ning töötanud lisaks õppedirektori ametikohale vaid inglise keele õpetajana. Hetkel omandamas Tartu Ülikoolis teist magistrit haridusinnovatsiooni erialal. Nagu eelnevalt ütlesin, lisaks õppedirektori kohustustele, olen HEVKO rollis. Enda tugevusteks pean haridustehnoloogilisi pädevusi. Haridustehnoloogi puudumisel olen toetanud õpetajaid ka selles osas.

 

Riina Kink (riina.kink@aasmaekool.ee)
Oman pikaajalist koolijuhtimise kogemust nii direktorina suures väikelinna koolis kui õppejuhina väikeses maakoolis. Nii suures koolis kui ka väikeses koolis töötamisel omad tugevad plusspooled ning püüan saadud kogemusi oma tänases töös rakendada. Olen oma loomult optimistlik- kui kuidagi ei saa, siis alati leidub ikkagi mingi võimalus asi ära teha. Väärtustan väga koostegemist ja -loomist.
Ääsmäe Põhikool on tore väike linnalähedane maakool, mis asub Saue vallas. Täna õpib koolis 228 õpilast ning õpilaste arv aasta-aastalt suureneb. Koolil on tugevad rahvatantsutraditsioonid, head sportlikud saavutused ja kaasaegsed õpitingimused. Sel õppeaastal on meil tähelepanu all kooli põhiväärtused, mida püüame läbi erinevate ürituste lahti mõtestada.

 

Kaja Peetris (kaja.peetris@keilakool.ee)
Töötan Keila Koolis I kooliastme õppalajuhatajana 10-ndat aastat. Eelnev kogemus on lasteaed-algkooli direktorina. Kool on väga suur. Igal õppeaastal alustab esimest klassi 5-6 suurt klassikomplekti. Sellele lisaks veel tõhustatud ja eritoega klassid ning individuaalsed õppijad. Koolil on pikaajaline kogemus erivajadustega õpilaste õpetamisel. Eripäraks on vast see, et mitmed õpetajad viivad regulaarselt läbi Hea Alguse keskustepäevi.

 

Helen Pert (helen.pert@keilakool.ee)
Olen Keila Kooli 7.-9.klassi õppealajuhataja. Lisaks oma kooliastmele on minu teha 4.-12.klassi tunniplaan (timetable programm). Hariduselt olen matemaatikaõpetaja. Õppealajuhataja ja õppetöökorraldaja ametis olen olnud aastast 2008.
Keila Kool on Harjumaa üks suurimaid 1500 õpilasega, mille korraldamisega tegelevad õppealajuhatajad kooliastmeti. Aastate jooksul on välja kujunenud tugev tugisüsteem erivajadustega lastele, mida koordineerivad kaks HEV- koordinaatorit. Meil on nii tõhustatud toe, eritoe kui individuaalõppeklassid. Lisaks on mitme aastane kogemus uussisserändajatega. III kooliastmes algab matemaatikas ja eesti keeles diferenseeritud õpe, mis toetab ja pakub erinevaid õpilahendusi nii nõrgematele kui andekatele õpilastele.

 

Ingrid Hermet (ingrid.hermet@vgm.edu.ee)
Viimsi Gümnaasium on Harjumaa esimene riigigümnaasium. Sel õppeaastal alustasime oma teist õppeaastat. Meie G1, G2 ja G3 klassiastmes on hetkeseisuga kokku 388 õppijat. Oleme loodud koolina, kus klassiastmes on viis nö suurt õpilasgruppi-klassi. Meil on väga tore ja koostöine õpetajate meeskond. Kokku on põhitöökohaga õpetajaid umbes 35 ja see võimaldab meil väga paindlikult väga palju koos läbi arutada ja otsustada. Meie koolis on mitmeid eripärasid, aga nendega lähemalt tutvumiseks tasub uurida kodulehte ja tulla kohale, vaadata ja küsida.
Erialalt olen lõpetanud Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse, mitu aastat hiljem TLÜs õpetajakoolituse ning veel hiljem samas ka kasvatusteaduste magistriõppe. Aastal 2002 liitusin Viimsi Keskkooliga gümnaasiumiastme inglise keele õpetaja ja hiljem ka õppetooli juhina; alates 2016 töötasin samas koolis gümnaasiumiastme õppejuhina. Seda tööd tegin Viimsi Keskkoolis kaks selle viimast gümnaasiumiaastat, millest viimasel töötasin paralleelselt ka loodavas riigikoolis, Viimsi Gümnaasiumis. Praegu alustasime VGMiga teist õppeaastat. Ametilt olen kooli õppekorraldusjuht.

 

Ahti Noor (ahti.noor@keilakool.ee)
Keila Kool on üks suurimaid koole, tegemist on täistsükli kooliga. Kimbutab ruumipuudus. Aktuaalne on gümnaasiumi õppekava muutus (õppesuuna asemele moodulõpe).
Mina olen matemaatika-informaatika taustaga, õppealajuhatajana töötanud 2013. aastast. Viimasel ajal on tulnud teha palju erinevate projektide juhtimist ja kirjutamist.