Viimsis tegelesime eksamite ja testide käsitlemisega koolis. Eksamite ja testide tegemise tulevikust üldisemalt. Vaatasime konkreetseid täna EISis olemasolevatest testidest ja võimalustest. Samuti rääkisime olulistest EISi rollidest.

Neljapäeval rääkis Testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa teemal “Opitulemuste välishindamise suur pilt

Reedel käsitles Keele- ja sotsiaalainete hindamisvaldkonna juht Nele Toime teemat “Tänased võimalused EISis” ja Testide ja uuringute korraldamise büroost Hele Lukki-Lukin rääis “Parimatest EISi praktikatest“.