Neljapäeval külastasime Tartu Ülikooli, kus rääkisime mitmekultuurilisest õpikeskkonnast. Tänane Ukraina õpilaste osakaal Eesti koolis muudab selle teema eriti aktuaalseks.

Slaidid on avatavad siit:

Reedel külastasime Miina Härma Gümnaasiumi ning käsitlesime nende IB-õpet, õpetajate koormuse jagamisega seotud teemat, andekate õpilaste märkamist ja toetamist.

Väga soovitatud osaleda Tuleviku Kooli programmis!

Tunnikavad, tööplaanid teha mitte iga õpetaja eraldi, vaid klass ja õppeaine, nt 6 klassi matemaatika. See soodustab õpetajate koostööd.

Hindamine:
1-2 algaja
3-4 harjutaja
5-6 kasutaja (ootuspärane)
7-8 ületab ootuseid (andekate märkamine)
Ka KTd peaks tegema nii. Et lisaülesandega on võimalik näidata midagi rohkemat.

Sellest kohtumisest slaide pole. Kõik, kes olid kohal, said selle kogemuse ja info!

Asutuse (rahvuse) kultuuriline iseloomustaja