Päevakava
9.30-10.00 Saabumine. Tervituskohv
10.00-10.30 Laagri Kooli direktori T. Artma tervitus
10.30-12.00 Seadusandlikud muudatused HEV õpilaste õppe korraldamisel. Muudatused PGS-is (Tiina Kivirand, HTM)
12.00-13.00 Uurimusliku õppe rakendamisest õppetöös (Inge Timoštšuk, TLÜ)
13.00-13.30 Lõuna
13.30-14.00 Uurimusliku õppe rakendamisest õppetöös (Inge Timoštšuk, TLÜ)
14.00-14.45 X üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad. MTÜ Harju Õppejuhtide Ühendus (Ahti Noor, Keila Kool)
14.45-15.15 Ringkäik koolis – soovijatele
Osalesid järgmised 21 kooli:
 1. Kehra Gümnaasium
 2. Haabneeme Kool
 3. Jüri Gümnaasium
 4. Kajamaa Kool
 5. Kallavere Keskkool
 6. Keila Kool
 7. Kose Gümnaasium
 8. Kostivere Kool
 9. Laagri Kool
 10. Lagedi Kool
 11. Loksa Gümnaasium
 12. Loo Keskkool
 13. Muraste Kool
 14. Nissi Põhikool
 15. Peetri Lasteaed-Põhikool
 16. Saku Gümnaasium
 17. Saue Gümnaasium
 18. Vaida Põhikool
 19. Viimsi Keskkool
 20. Vääna-Jõesuu Kool
 21. Ääsmäe Põhikool
LAAGRI KOOLI TUTVUSTUS
Igal esmaspäeva hommikul 15 minutid ülekoolilised kogunemised. Nädalat puudutav info, tunnustamine, sünnipäeva lapsed. Kahes jaos toimub (1.-2.kl + 3.-9.kl).
Koolilaager – traditsiooniliselt talviti ööbimisega kogu kooliperele. Eesmärk arendada sotsiaalset poolt, õpilased näevad teist õpilast teise pilguga ja ka õpetajat teise pilguga.
SEADUSANDLIKUD MUUDATUSED HEV ÕPILASTE ÕPPEKORRALDUSES
1.02.18 – jõustub uus PGS.
Riiklik rahastamissüsteem ei toeta kõiki õppureid võrdsetel alustel. Saab erineva raha summa, kas sama “diagnoosiga” laps õpib riigikoolis, mun.koolis, erakoolis, tavaõppes, eriklassis jne.
tänane HEV-temaatika põhineb eriklasside liikidel.
Nüüd on nii: Üldine tugi (trimester “2”), tõhustatud tugi (varasemad eriklassid, püsiva õpiraskusega, LÕK jne) ja eritugi (puue, toimetulek, kõne-, kuulmis-, nägemispuue).
HTM analüüsiosakond jagab ise EHISes andmed ümber uude süsteemi ehk toe-põhisesse klassifikatsiooni.
Mõte, et õpetaja töötasu siduda tema õpilaste arvuga.
Võimalikud järgmised teemad
 • Ikka parimad praktikad ja teiste kogemused. Aruteluks võiks olla ka õpetajate vahetus kooliti ja õppejuhtide vahetus.
 • Õpetajate motiveerimine
 • Koostöö lapsevanematega
 • Pagulastega/uusimmigrantidega seotud teemad.
 • Mentrolus
 • Dokumendihaldus
 • HEV-ga seotud uuendused
 • Välismaalt põhikooli tagasipöörduvate õpilaste õpetamine ja hinnete ülekandmine muudest õppekavadest
 • HEV muudatuste valguses, millist rolli hakkab mängima Põhja-Eesti Rajaleidja keskus.
 • Õppimist toetav hindamine
 • Arenguvestlused töötajatega; töötajate motiveerimine ja toetamine
 • Kuidas tulla toime “raskete” lapsevanematega?
 • Kõik mis puudutab õppejuhi igapäevaseid ülesandeid ja samuti haridusjuriidika (nt seadused kooli kaitseks jne)
 • Lähemad muudatused õppekavas – kas gümnaasiumi kohustuslikke kursusi vähendatakse, mis tuleb asemele; kas väheneb üldine õppekoormus (kursuste arv gümnaasiumis); kas muutub põhikooli lõpueksamite hindamissüsteem; milliseks kujunevad põhikoolilõpueksamid ( digi?) jms
 • Miks hariduselu soovitakse pidevalt muuta ja kas nime muutus muudab sisu?
 • HEV teemasid pole kunagi liiga palju
 • Muutused kehalise kasvatuse ainekavas
 • Uue õppekava ainekavad