Päevakava
9.30-10.00 Saabumine ja kohv
10.00-10.15 Tervitussõnad (Piret Hallik ja Nele Toime)
10.15-10.45 HOLi info (Maria Mägar)
10.45-11.15 X üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad HARJUMAAL (aeg, koht, korraldustiim jne)
11.15-12.30 Grupitöö/ajurünnak „Üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevade sisu“
12.30-13.00 Lõuna
13.00-13.30 Koolimaja tutvustus (peale lõunasööki on hea natukene liikuda)
13.30-14.00 MTÜ Harju Õppejuhtide Ühenduse loomine (põhikiri, juhatus, liikmelisus, liikmemaks?, …)
14.00-15.00 Muutunud õpikäsitlusest (Priit Kruus)
15.00-15.10 Kokkuvõte ja järgmiste kohtumiste kokkulepped
Osalesid järgmised 27 kooli:
 1. Aruküla Põhikool
 2. Haabneeme Kool
 3. Harkujärve Põhikool
 4. Jüri Gümnaasium
 5. Kallavere Keskkool
 6. Kehra Gümnaasium
 7. Keila Kool
 8. Kernu Põhikool
 9. Kose Gümnaasium
 10. Kostivere Kool
 11. Kuusalu Keskkool
 12. Laagri Kool
 13. Lagedi Kool
 14. Lehola Kool
 15. Loo Keskkool
 16. Maardu Põhikool
 17. Muraste Kool
 18. Nissi Põhikool
 19. Oru Põhikool
 20. Peetri Lasteaed-Põhikool
 21. Ruila Põhikool
 22. Saku Gümnaasium
 23. Saue Gümnaasium
 24. Vaida Põhikool
 25. Viimsi Keskkool
 26. Vääna-Jõesuu Kool
 27. Ääsmäe Põhikool
KÄSITLETUD TEEMAD märksõnadega
Vaida Põhikooli õpetajate infutulv: vaidapk.blogspot.com
Tulla tundidega klassiruumist välja.
HOLilt abikõlbulik toetus: “Õpetaja kutseks ettevalmistamise ja kogemuse jagamise koolitus” (seda kasutatakse vähe, aga võiks rohkem).
Võimalus nt juubeli (sh ka tööjuubel) tähtpäeva puhul saada HOLilt kõvakaantega aukiri.
X üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad
AEG: 27.-28. september, N-R
KOHT:
* Laulasmaa
* Viimsi
* Nelijärve
* Aleksi peomaja Peningil
* Kivi talu
Bussi vajadus? Selgitada registreerimisel. Samuti võimalus, kellel on autos vaba kohta.
Korraldustiim
1  Riina Tamm (Muraste)
2  Merike Terepson (Laagri)
3  Maris Uppin (Laagri)
4  Kaja Sarapuu (Kehra)
5  Raina Vilkes (Kallavere)
6  Sirje Hanikat (Kose) – kalligraafia
7  Riina Kink (Ääsmäe)
8  Livia Roomets (Ruila) – sall
9  Ingrid Hermet (Viimsi)
10 Ahti Noor (Keila)
11 Maria Mägar (HOL)
Korraldustiim kohtub: 7. dets N 14.30 Tallinnas, Sirge 2 (Paldiski mnt, Merimetsa Selveri ja loomaaia vahel, Looga bussipeatus)
Ajurünnakust tulnud võimalikud teemad:
Võimalikud esinejad:
Haridus- ja teadusminister (avasõnad, üldine teema käsitlus)
Heiki Krips (psühholoogia, avalik esinemine)
Einar Rull (õpijõudlus gümnaasiumis, andeka lapse teema)
Margus Tabor (mamma lood, sarnane nagu Priit Kruus – õpetaja tammiku …)
Priit Kruus – muutunud õpikäsitlus (akadeemiline lähenemine)
Tiina Naarits (kriisid koolis, eripõlvkondade eripärad)
Ave Härsing (muukeelsed lapsed koolis, multikultuursus)
Toivo Niiberg
Raivo Vare (üldine vaade asjadele)
Grete Arro (õpikäsitus, psühholoogia)
Tuuli Vellama
Annika Haas (fotograafia töötuba, nt kuidas oma telefoniga pilte teha)
Märt Treier
Mihkel Kangur (uus programm)
Kalev Rajangu
Raul Rebane
Maire Kebbinau (5 min tunnivaatlus)
Arne Niit, Ženja Fokin (õhtul eneseväljendusest)
Rain Kooli
Kalev Pihl
Henrik Roonemaa – digiteema
Tauri Tallermaa
Janek Mägi
Madis Milling (riigikaitse, moderaator)
Urmas Vaino (moderaator)
Hannes Hermaküla (moderaator)
Ülle Madise (juristi pooltund, kuidas toimetada vanematega)
Robert Lippin (Innove juht, Saue Gümnaasium; kool väljast ja kool seest)
Tiina Saar-Veelmaa (tööõnnespetsialist)
Mihkel Kangur
Kalev Rajangu
Arno Baltin (TLÜ, aja juhtimine)
Indrek Kaik (turvalisus)
Kristi Mikiver (õpetaja maine)
Võimalikke teemasid:
Andekas laps, tema toetamine (parimad praktikad)
Muutunud õpikäsitlus
Tervitus – Kooli Juhtide Ühendus, Harju koolijuhtide ühendus.
Haridusuuendused (õppekava, eksamid). Keegi HTMist.
5-minuti tunnivaatlus. Näpunäited.
Uue õpetaja toetamine, mentorlus, kootsing. Õpetajat toetav kool.
Personali leidmine. Väljast poolt keegi teine valdkond räägiks, nt it. Kuidas leida inimesi? Mõne ettevõtte personaalijuht.
Muudatused lõpueksamites
Sisemine motivatsioon.
Seaduse muudatused, kuidas neid rakendada (Rajaleidaja).
Gümnaasiumi panuse arvestamine (Innove, ülikoolid)
Eesti Rahvusvaheline Kool – kuidas meie süsteem paistab neile.
Vaade väljast poolt, kuidas Eesti kool paistab väljast.
Teiste riikide kogemus. Kaugem riik. Eestlane, kes on mõnes kaugema riigi koolis (info nt Innovest).
Hariduspoliitilised muudatused (kantsler)
HTMi uudised.
Vaimne tervis.
Õppejuht kui tippjuht.
Õppejuht kui meeskonna looja.
Koolikogemus külastus. Kuidas uute koolide käivitamine. Vääna-Mõisa, Peetri …
Tallinna Ülikool – õpetaja koolitus (Kristi Vinter-Nemvalts)
Koolitused õpetajatele
Koolisisesed koostöövestlused – kuidas korraldada (TiK Toomas Kruusimägi)
Nutisõltuvus – kuidas koolis sellega tegeleda?
HEV teema (Randvere kool)
Eneselaadimise koolitus (naerukoolitus)
Millised on direktori ootused õppejuhile.
Uus PGS. Abiõpetajate valdkond.
Erispetsialistid koolis – kuidas näeb HTM seda. Miks mitte riigi palgal?
Rajaleidja. Kuidas ja mismoodi edasi?
Väljasõit – Keila-Joa loss, Padise mõis, Harju Risti kirik jne, 1. päeva peale lõuna
Koolide tutvustused (Keila Kool, Laulasmaa kool)
Lisaks vaja mõelda:
Meened
Salli peale sümboolika (kontuur, vappidest kokku lill, kihelkondade sümboolika, sõba)
Eraldi logi
Ööbimine
Söömine
Lisamõtteid
Konverentsi formaat
HTM, Innove …
Gala õhtusöök esinejaga. Nt Jan Uuspõld.
Mingi osa päevast toimub töötubades
Geopeitus mäng – Nelijärvel, Laulasmaal.
360 kraadi firma – õhtul meeskonna mäng.
_______________________________________________
Üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad on toimunud:
Pärnumaa
Tartumaa
Lääne-Virumaa (Rakvere)
Viljandimaa
Järvamaa (Paide)
Võrumaa
Raplamaa
Valgamaa
Saaremaa
HARJUMAA
Järgmisena võiks toimuda
Ida-Virumaa
Läänemaa
Jõgevamaa
Põlvamaa
Hiiumaa
HARJUMAA õppejuhtide koostööpäev toimub järgmisena
Laagri Koolis neljapäeval, 18. jaanuaril. Võimalikud teemad:
* Üleriigilised koostööpäevad – ülevaade
* Tööstressiga toimetulek
* Õpetaja igapäevane motiveerimine ja tunnustamine
* Digipädevuste arendamine
* Muudatused HEV-õpilaste õppekorralduses (väikeklassid, ÕR-õpilaste klassid). Tugiteenuste korraldus ja süsteem koolis.
MTÜ Harju Õppejuhtide Ühendus
Punkt 2.4.3 kustutada.
Eesmärk on koondada mitte õppejuhte/õppealajuhatajaid, vaid õppealajuhataja ülesandeid täitvaid koolitöötajaid.
Õppealajuhataja ja õppejuht panna ühe nime alla – õppealajuhataja (nagu seaduses).
Selts – ehk saab seda nimetada ühenduseks.
Seltsi eesmärk on koondada Harjumaa üld… väljatöötamiseks, hariduselu korraldamiseks ja erialastre teadmiste tõstmiseks. (l asemeks ks).
2.1 … esitab kirjaliku taotluse…
Asutajad 5
Ahti Noor
Kaie Saar
Nele Toime
Merike Toompärg
Merike Terepson
__________________
PRIIT KRUUS
MÕK – ennast juhtiv proffesionaal, õpetajale rohkem autonoomiat (direktorile, koolijuhile rohkem autonoomiat)
Meetodi keskne lähenemine.
Traditsiooniline õpikäsitus on faktikeskne – ahhaa, seega MÕK ei ole fakti keskne (VALE).
Traditsiooniline õpikäsituses ei küsita õpilase arvamus – ahhaa, seega MÕK peaks koguaeg õpilase enda arvamust küsima (VALE).
Ühest äärmusest teise. Tegelikult on mõlemat vaja.
MÕK – konstruktuvistlik (VS instroktaalne) ehk õpilane konstrueerib õpitulemuse. Mitte ei õpita ära, et 2+2=4, vaid räägitakse kuidas jõuatakse 2+2=4.
Õppimise mõtestamine.
Õpetaja on protsessi juht.
MÕK on arusaam õppimise tähendusest
Lingid, mida Priit Kruus lisaks jagab: