HARJUMAA HARIDUSKOHVIKU MENÜÜ

 

Eesti kool väljast (Jaana Vasama)

Missugune on täna päeva Eesti kool? Missugune see peaks olema? Töötoas vaadeltakse Eesti kooli Soome haridussüsteemi kaudu ja võrreldakse koos koolitöö põhiprintsiipe.

 

Fotograafia – piltide töötlemine arvutis (Tõnu Poogen)

Uurime, kuidas käepäraste vahenditega saab konnast prints – tutvume imelihtsate nippidega piltide parandamiseks, põikame korraks erinevate failiformaatide maale ning koostame endale piltide töötlemise 10 käsku.

 

Õpetaja maine (Aivi Jürgenson)

Uurime, mida kirjutatakse ja räägitakse õpetajaameti kohta siseringis, meedias ning mujal avalikus ruumis. Kaalume nende sõnumite sihtgruppe ja mõju. Sõnastame ümberpööratud sõnumeid ning paneme kirja nende edastamise viisid.

 

Kriisid koolis (Tiina Naarits)

Fookuses on võimalikest kriisidest ennastkahjustav käitumine, suitsidaalsus, traagiline surm – olukorrad, mis vapustavad kooliperet ja võivad saada etteennustamatu resonantsi avaliku tähelepanu tõttu. Arutluse ehitame üles kahe küsimuse abil, millele võib tekkida kohapeal lisa: Millele pöörata tähelepanu kriisiintsidendi toimumise järel, et ennetada lisanduvaid tagasilööke? Millest koosneb ja kuidas on töö- ja õpivõimekuse taastumine seotud kriisiolukorra järel saadud psühholoogise esmaabiga?

 

Õpijõudlus gümnaasiumis. Andekas noor gümnaasiumis (Einar Rull)

Arvutame lisandväärtust gümnaasiumis, mis annab põhjust mõtisklemiseks selle suurendamise üle. Töö ja ande vahekorrast on rääkinud päris õigesti juba Panso, kuid samas ei vii mitte igasugune higivalamine meid meisterlikkuses tippu. Teadlik ja läbimõeldud harjutamine kordub mõistena paljude tänapäeva tipp-haridusuurijate väljaantud raamatutes. Vaatleme, millega nad meid üllatavad. Kunstliku masinintellekti tulekuga pole inimesed varsti enam kõige targemad siin Maa peal. Mis siis muutub? Kuidas muutub näiteks õpetaja igapäevane töö. Vaatleme diagnostiliste ülesannete rolli ande arendamisel.

 

Kaasav kool – õnnestumised ja õppetunnid (Leelo Tiisvelt)

Töötoas käsitleme alateemadena kooli väärtuseid, eriklasside struktuuri ja koosseisu, kooli tugimeeskonda, tugiteenuseid ja koostööd omavalitsuses. Häid praktikaid ning näiteid, mida teha, et õnnestuda tänases kasvavas HEV-õpilaste kasvukeskkonnas.

 

Emotsioonide juhtimine (Inge Tael)

Iga inimene on mingil määral tuttav hirmude, ebakindluse, ärevusega, mis takistavad elu või tööd. Kas konkreetsed nagu hirm esinemise, lendamise ees või ebamäärasemad. Inimestega töötades tuleb ikka olukordi, mis tekitavad ärritust, viha, jõuetust. Ja kaitstud ei ole me ka meeleoluaukude eest just sel silmapilgul, kui peaksime andma maksimumi.

Negatiivsed emotsioonid on sama vajalikud kui rõõm ja vaimustus – senikaua, kui need ei saavuta ülekaalu ega hakka segama igapäevaelu ja tööd. Siis on aeg midagi ette võtta.

Tahan teile tutvustada üht lihtsat ja tõhusat viisi meeleolude ja soovimatute reaktsioonide juhtimiseks ning emotsionaalsuse tasakaalustamiseks tervikuna.

 

5-minuti tunnivaatlus (Kai Võlli)

Tegemist on praktilise seminariga, mille käigus mõtestame lühikest tunnivaatlust kui tööriista, mis käivitab õpetaja eneserefleksiooni ja on efektiivne organisatsioonikultuuri kujundamise tööriist. Tutvume tunnivaatluse fookustega ning avame refleksioonivestluse põhimõtted.

 

Kool väljast ja kool seest (Robert R. Lippin)

Me oleme harjunud vaatama kõike oma „mätta“ otsast ja see vaade on kindlasti õige. Aga paraku on meie ümber inimesed, kes vaatavad asju oma nurga alt. Ja ka neil on õigus. Kui kõigil on õigus, siis kellel on õigus?

Kool väljast ja kool seest on kahtlemata erinevad vaated, kuid midagi on neis vaadetes ju ka ühist…

 

Koolisisesed koostöövestlused (Toomas Kruusimägi)

Koostöö on kordi tähtsam kui koos töötamine, ütleb Ülo Vooglaid. Koostöövestlus – palju juttu, vähe villa, ehk kas vestlus suurendab koostööd?