HARJUMAA HARIDUSKOHVIKU MENÜÜ

Toomas Kruusimägi

Igapäevast leiba teenin koolijuhina Tallinna Inglise Kolledžis, ühiskondliku tööna juhin Eesti Koolijuhtide Ühendust.

 

Karmen Paul

Olen ema, abikaasa, hingelt õpetaja, arendaja ja oma meeskonna eestvedaja. Erialalt inglise filoloog ja paar aastat tagasi omandasin magistrikraadi organisatsioonikäitumises. Naudin väljakutset ja õppimise võimalusi uue kooli loomisel.

 

Piret Annus

Olen lõpetanud psühholoogia magistriõppe Tartu Ülikoolis kliinilise psühholoogia eriala suunal. Igapäevaselt töötan kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudina Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku statsionaaris ja kognitiiv-käitumisterapeudina erapraksises. Kui kutsutakse, siis teen väikseid töötubasid vaimse tervise teemadel, läbipõlemise ennetamises ja mõtete-tunnete juhtimises.

 

Andres Aru

Juhin Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonda. Varasemalt olen Õiguskantsleri Kantsleis tegelenud ka haridus-, sotsiaal-, ja meditsiiniõiguse valdkonna küsimustega. Mul on magistrikraadiga võrdsustatud kraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist.

 

Aigi Kivioja

Olen õiguskantsleri vanemnõunik sotsiaalsete õiguste osakonnas. Minu peamisteks valdkondadeks on haridusõigus, perekonnaõigus ja terviseõigus. Olen lõpetanud õigusteaduskonna Praha Karli Ülikoolis.

 

Jaana Vasama

Pedagoogika doktor (2003, Turu Ülikool), kaitsesin oma väitekirja teemal “Eesti laste rahvuslik identiteet ja minapilt”. Tuglase Seltsi ning Eesti-Soome Kultuurifondi tegevjuht, kes on töötanud varem 15 aastat algkooli juhina Soomes.

 

Tõnu Poogen

Olen IT juhiks Laagri Koolis. Peale IT haldamise olen teinud ligi 10 aastat koolitusi peamiselt kõikvõimalikel IT teemadel, meditsiinis kasutatavatest erirakendustest kuni “tavalise” Word-i ja Excel-ini igale tasemele.

 

Aivi Jürgenson

Väärtustan pidevat enesearengut ning heasoovlikkust ja usun, et positiivne suhtumine viib edasi. Kannan uhkusega erinevaid rolle – olen ema, üliõpilane, endine õpetaja ja praegune ametnik. Minu tööülesannete hulka Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdina kuuluvad õpetajaameti väärtustamisega seotud tegevused, lähtetoetused ning õpetajate kvalifikatsiooni puudutavad küsimused.ʺ

 

Tiina Naarits-Linn

Olen pikaaegse kogemusega kriisi- ja psühholoogiline nõustaja. Sündinud ja kasvanud Otepääl, lõpetanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis eelkoolipedagoogika ja psühholoogia õpetaja eriala, Tartu Ülikoolis Praktilise Psühholoogia Keskuses koolipsühholoogi kvalifikatsiooniõppe ja Tallinna Ülikoolis cum laude sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala (MA). Minu juhtmoto elus on: “Kui silmadel ei ole pisaraid, ei ole hingel vikerkaart.” /Indiaani vanasõna/

 

Einar Rull

Innove ja varasemalt Eksamikeskuse analüütik. Jälginud Eesti haridusmaastikku rahvusvahelises kontekstis üle 10 aasta. Huvitub tõenduspõhistest lähenemistest hariduses ja raskustest nende rakendamisel.

 

Leelo Tiisvelt

Hariduselt olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning täna töötan neljandat aastat Randvere Kooli direktorina. Leian, et oleme Randvere Koolis hästi hakkama saanud erivajadustega õpilaste tegelemisel. Oluline on siinkohal rõhutada, et Randvere Kool on tavakool Eestis, tegemist ei ole erikooliga.

Varasemalt olen olnud ka Viimsi Keskkooli direktor ning alates 2011. aastast pakun koolitusteenust.

 

Inge Tael

Olen hariduselt psühholoog, lõpetanud Tartu Ülikooli 1976. Töötanud Tallinna Psühhiaatriahaiglas, Harku Vanglas, Tallinna Kriisiabi Keskuses. Alates 1993 õpetajate koolitused arengupsühholoogias, alates 1996 erapraksis pereteraapias, hiljem ka muud teraapiaviisid. Alates 2006 superviisor/coach.

Tasakaalu teraapia ja supervisiooni/coachingu vahel olen leidnud emotsioonide juhtimises (coachingus), mille põhimõtetest ja võimalustest räägin ka oma töötoas.

 

Kai Võlli

Igapäevast leiba teenin sihtasutuses Innove. Õpetajaks tahtsin saada juba põhikoolis, seda tööd olen siiski teinud vaid osalise koormusega põhikooli- ja gümnaasiumiastmes. Õppevara koostamine paelus mind juba üliõpilaspõlves, nii on kuidagi endastmõistetav, et olen teinud kooliraadio saateid, olnud õpiku autor, juhtinud keelekümblustöölehtede koostamist. Selle sajandi tegemised on seotud ennekõike keelekümblusega. Lühivaatlus on üks neid teemasid, kus mu esialgne vastuseis on asendunud poolehoiu ja eeskõnelemisega.

 

Robert R. Lippin

Lapsevanem. Abikaasa. 20 aastat tööd avalikus sektoris. Näinud hariduspoliitika tegemist ja rakendamist Riigikogus, ministeeriumites, hallatavates asutustes ja nüüd kooli poole pealt.

 

Uno Paas

Koostööpäevade töist meeleolu modereerib Uno Paas.

 

Peep Raun

Pidulikul GALA õhtusöögil lahutab meelt Peep Raun, kes on pikaajalise kogemusega õhtujuht.