Aasta 2020 esimene Harjumaa õppejuhtide koostööpäev on toimumas Kose Gümnaasiumis kolmapäeval, 12. veebruaril.

Palume kõigil huvlistel/ tulijatel registreeruda SIIT!

Osalustasu on 10 eurot (MTÜ liikmetele tasuta) – see katab lõuna ning esinejate tasud. Osalustasu 10 eurot saab kanda MTÜ Harju Õppejuhtide Ühendus arveldusarvele: EE377700771002888546 (LHV). Kes soovib arvet koolile, saab kirjutada ahti.noor@gmail.com.

 

Päevakava:

9.30 – 10.00 kogunemine aulasse, hommikukohv

10.00-10.02 koostööpäeva avamine – Sigrid Kaju Kose G gümnaasiumiosa õppejuht ja Sirje Hanikat Kose G 1.-4.kl õppejuht

10.02-10.10 Kose Gümnaasium eile, täna, homme – Martin Medar Kose Gümnaasiumi direktor

10.10-10.20 Kose valla hariduselust – Kadri Tiis Kose valla abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

10.20-10.30 MTÜ Harju Õppejuhtide Ühendus tegevusest – Ahti Noor MTÜ Harju Õppejuhtide Ühenduse esimees

10.30- 12.00 Tasemetöödest ja eksamitest – Aivar Ots HTM Välishindamisosakond

12.00-12.30 koolilõuna

12.30.-14.30 koolitus “HIRMUST EDUNI – Kuidas valmistuda edukaks meediasuhtluseks?” Raul Rebane – on suure tele- ja koolitajakogemusega meedia- ja kommunikatsiooniekspert. Ta on esimene “pärisrääkija”, kes on kirja pannud metoodilise õpiraamatu, mis aitab valmistuda meediasuhtluseks. Raamat “Hirmust eduni: Meediasuhtluse 8 reeglit” ilmus oktoobris 2019. aastal.

 

Praegusel koolimaastikul toimuva valguses tuleb õppejuhtidel ja väiksemates koolides ka koolijuhtidel võtta varasemast rohkem sõna ning meedias oma seisukohti avaldada. Kuidas meediasuhtlusega võimalikult oskuslikult toime tulla? Kuidas meediaintervjuudel vastata nii, et koolist jääks ka negatiivsete juhtumite korral hea maine? Meediatrendid Oma lugu Imago ja müüt Kuidas vastata lühidalt? Ettevalmistus Kanalid Kriisid ja ohud Koolitus Kuidas valmistuda edukaks meediasuhtluseks? Meedia on imagoehituse tehniline tööriist. See tähendab, et kõige olulisem on võitlus oma imago eest ehk mida sinust räägitakse selja taga. Vead imago ülesehituses on rasked, vale müüdi sisse sattumine tihti saatuslik. Hirm teha vigu ja jääda lolliks takistab sõna võtmast. Õigete harjutuste ja ettevalmistusmetoodikate abil on võimalik treenida ning saavutada enesekindlus edukaks meediasuhtluseks. Koolitus „Hirmust eduni“ on mõeldud inimesele või kollektiivile, kellel on vajadus rääkida avalikkusega ning kujundada oma lugu, kuid kellel puuduvad teadmised ja oskused, kuidas seda teha nii, et kahjud oleksid võimalikud väikesed. Selleks tuleb tundma õppida, millised on meedia võimalused ja ohud ning milliseid reegleid tuleks meediasuhtluses järgida. Tutvustame metoodikaid, mis aitavad valmistuda avalikuks esinemiseks ning õpime, kuidas suurendada enda targakspidamise võimalusi avalikus suhtluses.

Teemad läbitakse loengu ja diskussiooni vormis. Vastavalt grupi dünaamikale on võimalik viia läbi praktilisi teste ja harjutusi.

Pärast esinemist on võimalik soetada Raul Rebase raamat “Hirmust eduni. Meediasuhtluse 8 reeglit” ning küsida sisse autori pühendus.

Hind kohapealt ostes on 20€ (poes 24,99€). Tasuda on võimalik nii sularahas kui kaardiga(!).

Raamatu tutvustuseks:
“Täna oli viimane päev sinu elus, kui võis tekkida mõte suhelda meediaga ilma ettevalmistuseta.” See on Raul Rebase „Hirmust eduni“ raamatu juhtiv mõte.
Oma sõnumi edastamine selgelt ja mõjusalt ei olegi nii lihtne nagu arvatakse. Harjutamist vajavad kõik, kellel on vaja kas töö või sisemise vajaduse sunnil rääkida suurema arvu inimestega kui oma lähem ring.
Aga kas osatakse? Kas ikka saadakse aru riskidest? Kas osatakse valmistuda? Missuguseid harjutusi teha? Kuidas käituda kriiside puhul?
“Hirmust eduni” on esimene raamat Eestis, kus suure tele- ja koolitajakogemusega inimene paneb oma teadmised õpiraamatuna kirja. Raamatu kirjutamise motiiv oli autori enda ebaõnnestumised noore teletegijana, seda väärtuslikumad on tema kogemused teiste jaoks. Raamatus on juttu hirmust, ettevalmistusest, kriisidest, ohtudest ja paljust muust, mida igaüks peaks meediasuhtluse kohta teadma.